Kagemusha, l'ombre du guerrier

Jeudi 27 mai 2021 à 13:35 sur (Arte).
Résumé
Dans le Japon de la fin du XVIe siècle, un voleur sans envergure prend la place d'un chef de clan mort au combat et devient un guerrier respecté.
Informations
 • Genre : Drame
 • Titre : Kagemusha, l'ombre du guerrier
 • Titre original : Kagemusha, l'ombre du guerrier
 • Durée : 2h50min
Producteurs
 • Akira Kurosawa
Acteurs
 • Tatsuya Nakadai
 • Tsutomu Yamazaki
 • Kenichi Hagiwara
 • Kota Yui
 • Shuji Otaki
 • Hideo Murota
 • Takayuki Shiho
 • Shuhei Sugimori
 • Jinpachi Nezu
 • Daisuke Ryû
 • Masayuki Yui
 • Kaori Momoi
 • Mitsuko Baishô
 • Kôji Shimizu
 • Noboru Shimizu
 • Sen Yamamoto
 • Yasuhito Yamanaka
 • Kumeko Otowa
 • Tetsuo Yamashita
 • Kai Atô
 • Takashi Ebata
 • Toshiaki Tanabe
 • Yoshimitsu Yamaguchi
 • Eiichi Kanakubo
 • Akihiko Sugizaki